công việc bán hàng trong máy nghiền heachal pradesh 2022